Ledersparring til nye mellemledere

Du har behov for sparring om de ledelsesudfordringer og dilemmaer, du møder i din lederrolle.

Din lederkarriere starter oftest i en mellemlederrolle. Det er en både lærerig og udfordrende position. Jeg kan sparre med dig om de ledelsesudfordringer og dilemmaer, du møder her og nu.

Med eksempler fra din hverdag kan jeg støtte dig i at undersøge og analysere dine ledelsesudfordringer på en måde, som giver dig ideer til at reagere relevant og dermed løse de ledelsesudfordringer og dilemmaer, du aktuelt står med. Du kan træne egen refleksion over din ledelsespraksis og dermed arbejde med dit personlige lederskab gennem en løbende dialog i fortrolige rammer.

Mellemlederen er placeret midt i organisationen, hvor ledelse så at sige foregår i alle retninger. Du samarbejder og forhandler med egne medarbejdere om opgavefordeling, opgaveløsning og trivsel. Du samarbejder og forhandler med egen leder om ledelsesrum, ledelsesmandat, ressourcer, mål og resultater. Også i dit samarbejde med sideordnede lederkolleger er det centralt, at du har gode samarbejds- og forhandlingskompetencer for at få gode resultater.

Jeg kan hjælpe dig med at få overblik over dette landskab og skærpe din opmærksomhed på dit handlerum og dine handlemuligheder.

Close Menu