Sparring med lederen om god konflikthåndtering

Det koster både økonomisk og menneskeligt at lægge låg på konflikter.

Det er en vigtig ledelsesopgave at kunne håndtere konflikter. Du kan som leder aktivt træne dine kompetencer til at håndtere konflikter effektivt.

Jeg tilbyder ledersparring om dine handlemuligheder for at gå ind i konflikterne og få dem løst.

Konstruktiv håndtering af uenigheder kan give en god udvikling på arbejdspladsen, hvorimod uløste konflikter kan påvirke jeres evne til at skabe gode resultater og det går helt sikkert ud over arbejdsmiljøet. Et højt konfliktniveau på arbejdspladsen kan direkte aflæses på bundlinjen.

Du kan selv som leder være i en konflikt med en af dine medarbejdere. Måske er du ved at nå grænsen og overvejer at afskedige vedkommende. Du kan også være i en konflikt med en kollega, som du har svært ved at samarbejde med.

Jeg tilbyder hjælp til at håndtere de udfordringer og dilemmaer, det kan give dig i dit ledelsesarbejde.

Close Menu