Konflikthåndtering

Det koster både økonomisk og menneskeligt at lægge låg på konflikter.

Når teams rammes af interne konflikter, får det typisk konsekvenser for alle medlemmer af teamet. Det binder energien i teamet og påvirker dermed de enkelte medlemmers evne og lyst til at samarbejde effektivt og skabe gode resultater. Det går også ud over trivslen hos den enkelte. Det sker ind imellem, at medlemmer af teamet forlader arbejdspladsen af den grund. Med tab af viden og erfaring i teamet til følge og mulige menneskelige konsekvenser for den enkelte.

Få løst konflikterne i teamet


Når teams rammes af interne konflikter, får det typisk konsekvenser for alle medlemmer af teamet. Det binder energien i teamet og påvirker dermed de enkelte medlemmers evne og lyst til at samarbejde effektivt og skabe gode resultater

Sparring med lederen om god konflikthåndtering

Som leder kan du træne dine kompetencer til at håndtere konflikter effektivt. Det kræver en god konfliktforståelse og modet til at gå ind i konflikter. Jeg tilbyder ledersparring om dine handlemuligheder ud fra den konkrete situation og kontekst, konflikten udspiller sig i

Konfliktmægling mellem to eller flere parter.

Konfliktmægling er en proces til konfliktløsning, hvor en neutral tredjepart går ind i en konflikt eller uenighed med tilladelse fra parterne og hjælper dem til at forhandle en enig og gennemarbejdet aftale. I konfliktmæglingen ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Kurser i konflikthåndtering.

Få indsigt i, hvordan konflikter eskalerer og kan nedtrappes. Lær om hvordan du kan håndtere en konflikt, du måske er havnet i eller er vidne til. Find ud af, hvordan du udvikler dine kompetencer inden for konfliktforståelse, og få lejlighed til at blive klogere på din egen konfliktstil og dine konfliktstrategier.
Close Menu