Det mener jeg om det eksistentielle lederskab

Du er nærværende i kontakten med andre, og du tager ansvar for de valg, du træffer i din ledelsespraksis.

Uanset hvilke bevæggrunde man har for at påtage sig et lederjob, skal man gøre sig klart, at man får en formaliseret magt til at påvirke andre menneskers arbejdsliv. Denne magt skal man være bevidst om, og det ansvar bør man påtage sig og forvalte ordentligt.

Det eksistentielle lederskab forstår jeg som et lederskab, hvor man tør være ordentlig til stede i kontakten med andre, og hvor man er sig sine valgmuligheder om ledelseshandlinger bevidst. Det er lederens ansvar, hvordan han/hun vælger at udøve sin ledelse, forvalte sin formelle og uformelle magt og dermed hvordan man vælger at tage sin lederrolle på sig.

Det er ikke dit ansvar, hvordan dine medarbejdere vælger at forholde sig til dig eller deres job. Men hvis du søger at skabe ordentlige rammer, behandler dem ordentligt og respektfuldt er der næsten sikkerhed for, at de giver dig lov til at lede dem. Det kræver en forståelse for, at ledelse er en dialogisk proces og at ledelse derfor ikke er noget, man påfører andre, men udfører sammen med andre i det relationelle rum.

At være i ordentlig kontakt med sig selv og den anden er altså en grundlæggende forudsætning og kommer før alt andet, hvis du har en ambition om at udøve ordentlig ledelse. Det kræver en bevidsthed om at opøve og kontinuerligt træne evnen til nærvær, hvilket blandt andet vil sige at turde være til stede og lytte uden at være forudindtaget.

Close Menu