"Den, der leder udvikler sig" 

  Styrk dit fundament som leder 

   – for bedre relationer og bedre resultater

 

  

 

 

Er det en udfordring for dig at være leder ? Har du reflekteret over, hvad det reelt betyder at tage sit lederskab på sig ?

Det er dit ansvar som leder at vælge, hvordan du vil udøve din ledelse og dermed forvalte din formelle og uformelle magt. 

Har du opmærksomhed på at udvikle personlige kompetencer, bliver du  helt sikkert en bedre leder.

Dit personlige lederskab
Når du træffer et valg om at arbejde med dit personlige lederskab, kan du opleve, at det har en positiv indvirkning på både dine relationer og dine resultater. Det er den erfaring, jeg selv har gjort mig gennem ti år som leder på højt niveau, hvor jeg har udviklet mine leder- og rådgiverkompetencer gennem personlig udvikling og efteruddannelse.

Ledelse i samspil

Ledelse er en social proces og du løser dine ledelsesopgaver bedst i samspil med dine kolleger og medarbejdere. Vil du skabe et ordentligt arbejdsklima og gode resultater, kan jeg derfor bidrage med at skærpe din opmærksomhed på at:

  • etablere kontakt,
  • opbygge gode relationer,
  • kommunikere klart og
  • se og forstå, hvad der sker omkring dig og reagere relevant.

At være ordentligt til stede 
eg arbejder med evnen til at være i kontakt – at være ordentligt til stede. Jeg ser det som en forudsætning for at være en god leder, for at vække tillid og for at have autoritet og personligt overskud. For når du er ordentligt til stede, kan dine kolleger og ansatte mærke det, og vil være mere tilbøjelige til at lytte til dig og følge dig. Det vil også være lettere for dig at holde fokus på ledelsesopgaven.

Evnen til at være i kontakt er en personlig kompetence, som kan læres gennem en personlig udviklingsproces. Vil du være en god leder, kommer du således ikke uden om at arbejde med dig selv.

Jeg tilbyder:

  • Supervision af dit personlige lederskab med udgangspunkt i din hverdag som leder og de udfordringer og dilemmaer, du står med her og nu. Jeg guider dig til at komme i kontakt med dine egne ressourcer og løsningsforslag, som du kan gå direkte hjem og prøve af. Dit personlige lederudviklingsforløb bliver på denne måde direkte koblet til træning i egen ledelsespraksis.
  • Rådgivning ved gennemførelse af større udviklingsprocesser  eller organisatoriske forandringer.
  • coaching til at styrke dit fundament som leder og samtidig lede med færre personlige omkostninger.
  • mediation og vejledning i konflikthåndtering set fra et lederperspektiv.

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

 

Marianne Wiese

cand. jur.

 

Mobil: 3115 8021

 

Storkøbenhavn

 

E-mail: Kontakt@wieselederudvikling.dk

 

www.wieselederudvikling.dk

 

 

Min baggrund

 

Jeg har mere end 10 års solid ledelses-erfaring fra topposter i den offentlige sektor. Herudover har jeg de seneste to år arbejdet som intern chefkonsulent med opgaver som strategisk rådgiver for ledelsen, etablering af ledergruppe og ledertræning med fokus på kommunikation og formidling, nærvær og vanskelige samtaler.

 

Både som leder og konsulent har jeg arbejdet med forandrings-, strategi- og udviklingsprocesser. Jeg har bred erfaring med coaching både individuelt og af grupper.

 

Jeg er oprindeligt uddannet jurist og har videreuddannet mig i organisation og ledelse indenfor systemisk teori og metode.

 

Det har jeg suppleret med en kropsterapeutisk uddannelse fra Sensetik. Derudover har jeg en række kortere efteruddannelser, herunder i HRM og i mediation fra Mediationscenter og Harvard University, USA.

 

 

 

Hvis du vil vide mere om kropsterapeutisk uddannelse i Sensetik, kan du bruge dette link:

 

www.sensetik.dk

 

 

 

Wiese Lederudvikling © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

Wiese Lederudvikling